post

Предстои изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води

С одобрени проекти за 16 километра от ВиК-структурата на Силистра и с предварителни проучвания и анализи за пречиствателна станция за отпадъчни води приключи вторият воден проект на община Силистра, съобщават от кметската админстрация.

Стойността на проекта е  451 779 лв., като 361 423 лв. е безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд и 90 355 лв. е съфинансиране от държавния бюджет.

Зам.-кметът на Силистренската община Веселин Андреев Резултатите обобщи резултатите от близо 2-годишната работа. Завършени и одобрени са технически и работни проекти за 16 км водопроводна и канализационна мрежа на гр. Силистра. Направени са предпроектни проучвания и анализи за станция, която ще пречиства отпадъчните води на Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово. Площадката е на 40 дка общински терен в района на ферибота. Над 8 км е дълго довеждащото трасе от първия колектор на Силистра.

По предварителни изчисления изграждането на инфраструктурата и пречиствателната станция ще струват 44 млн. лв. Те отново ще бъдат обезпечени по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”. През май идейният проект за съоръжението трябва да бъде внесен в екоминистерството. Ако процедурите по допроектиране и избор на строител приключат до края на 2011 г., напълно възможно е през 2013 г. Силистра да има вече пречиствателна станция за отпадъчни води, прогнозира заместник-кметът Веселин Андреев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *