post

Седем деца ще бъдат изведени от дом засираци и настанени в Център от семеен тип

Община Бургас привлече финансиране в размер на 212 000 лв., което ще позволи 7 момчета и момичета да бъдат изведени от Дома за деца, лишени от родителска грижа “Коджакафалията” и настанени в Център от семеен тип.

Проектът “Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територията на община Бургас, чрез разкриване и предоставяне на социална услуга от резидентен тип “Център за настаняване от семеен тип” е финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Той предвижда извеждане на 7 подбрани деца от “Коджакафалията”, на възраст 7-14 години, и настаняването им в условия, близки до семейната среда.

“Това е първа стъпка към реформиране на “Коджакафалията” и деинституционализация на децата в този дом, който трябва да бъде окончателно закрит като такъв до 2015 година”, заяви кметът на община Бургас Димитър Николов.

Децата са настаени в бл. 63 в к-с “Славейков”. Избраният тристаен апартамент в “Славейков” ще бъде ремонтиран и обзаведен с всичко необходимо. За децата денонощно ще се грижи екип от 7 специалисти – педагози и психолози.

“Тази година по друга оперативна програма Община Бургас проектира и кандидатства за изграждане на още 5 центъра за настаняване от семеен тип – за деца с увреждания”, съобщи  кметът на Бургас Димитър Николов. В момента се избират подходящи общински терени.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *