post

Програмата се финансира изцяло от Европейския фонд за гарантиране в земеделието

Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за четвърта поредна година ще предоставя хранителни продукти по програма „Благотворителност”, съобщи изпълнителният директор Светослав Симеонов. Програмата се финансира изцяло от Европейския фонд за гарантиране в земеделието, като за 2011 г. на България е отпуснат бюджет в размер над 11 млн. евро.

Партньор на ДФ „Земеделие” при изпълнението на програма „Благотворителност”  е Български червен кръст /БЧК/, уточни Симеонов. Около 205 хил. души ще бъдат подпомогнати с хранителни продукти. Това са лицата, които са получили целева помощ за отопление през сезон 2010/2011. Програмата се прилага в сътрудничество с Агенцията за социално подпомагане и БАБХ.

При прилагане на схемата, Разплащателната агенция осигурява доставката на храни до складовете на БЧК, които се разпределят на социално слаби лица. Тези храни са произведени от продукти, изтеглени от интервенционните запаси или закупени от пазара на Общността срещу тяхната замяна.

Конкретно за България са отпуснати 103 318 тона зърнени култури, от които 57 631 тона са в интервенционните складове на Словакия и 45 687 тона – в интервенционните складове на България, каза още Симеонов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *