post

Интересът и качеството на проектите са добри, предстои да бъде увеличен бюджетът на програмата

Общо 36 проекта бяха одобрени за финансиране на заседание на Съвместния комитет за наблюдение по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония. Форумът се провежда в Кюстендил.

“Македонските организации и общини искат да участват в проекти със социална насоченост, в областта на екологията и комуналната инфраструктура. Искаме да бъде подобрен животът на хората от двете страни на границата”, каза Фарук Фератоски, заместник-министър на местното самоуправление на Македония.

Подадените проекти по програмата са общо 93, на стойност около 7 млн. евро.

Според Лиляна Павлова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството интересът и качеството на проектите са много добри, предстои да бъде увеличен бюджетът на програмата. Ще бъде обсъдена и нова покана за подаване на проектни предложения.

Проектите включват подобряване на инфраструктурата, изграждане на информационни центрове. Критериите за одобрение на проектите включват зрялост на проекта и капацитет на участващите бенефициенти – общини, неправителствени организации и асоциации.

Трансграничното сътрудничество между България и Република Македония се подпомага от бюджета на ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Предприсъединителния инструмент (ППИ).

Финансирането на трансграничните програми България – Република Македония се осигурява по следната схема: Новата цел „Европейско териториално сътрудничество” (наследник на ИНТЕРРЕГ) в рамките на ЕФРР финансира 50 % от общия размер на помощта, а останалите 50 % се финансират от Instrument for Pre-Accession, IPA, който заменя в един общ финансов инструмент ФАР, ИСПА, САПАРД, предприсъединителния инструмент за Турция и CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilization of the Western Balkans).

От него могат да се възползват трите държави със статут на кандидатки за членство в ЕС (Турция, бивша Югославска република Македония и Хърватска) и т.нар. потенциални страни кандидатки – Албания, Сърбия и Косово (по силата на резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН). Реформите имат за цел да укрепят сътрудничеството, за да се насърчи хармоничното, балансирано и устойчиво развитие на ЕС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *