post

Изплащането започва до 10 дни

Схемата, по която ще бъдат компенсирани животновъдите в Бургаска област е готова, съобщи на брифинг в Бургас зам.-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров. След около 10 дни ще започне финансовото подпомагане на животновъдите на територията на цялата Бургаска област.

Компенсациите ще бъдат на три нива. Повече средства ще получат стопаните в селищата засегнати от шап. Второто ниво ще е за животновъдите в 10-километровата зона, където е забранена свободната паша на животните и третото ниво ще е компенсация на животновъдите, които не могат да търгуват с месо и мляко. На стопаните ще бъдат изплащани средства за закупуване на фураж.

В момента се правят списъци на стопаните и броя на животните. По изчисления  общо около 2.4 млн. лв. е сумата, която ще получат всички стопани, чиито животни са унищожени. Изчисленията показват, че за компенсациите на животновъдите в област Бургас ще са нужни между 6 и 10 млн. лв. Компенсациите ще зависят и от вида на отглежданите животни, каза още зам.-министър Димитров. Той отбеляза отново, че ваксинация на животните не се предвижда, тъй като нямаме разрешение от Европейския съюз.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *