НовиниОколна среда

МОСВ добави нови за финансиране дейности по процедура в сектор отпадъци

Те са по закупуване на съдове за разделното събиране на отпадъци и автомобили за транспортирането им

Добавени са нови към допустимите за финансиране дейности по процедура  „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, съобщават от Управляващия орган на ОП „Околна среда”.

Със заповед на министърът на околната среда и водите такива дейности са закупуване на съдове за разделното събиране на отпадъци и автомобили за транспортирането им (като част от системата за събиране и транспортиране на битовите отпадъци), при условие че са предназначени за разделното събиране и транспортиране на зелени отпадъци (от дворове, паркове и градини) и/или за разделното събиране и транспортиране на отпадъци, предназначени за рециклиране вкл. едрогабаритни, опасни отпадъци от домакинствата и текстилни отпадъци.

При определяне на броя на необходимите съдове, подпомагащи разделното събиране на отпадъци и автомобили за транспортирането им, бенефициентите могат да използват Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на рециклируеми и зелени отпадъци на Министерство на околната среда и водите от 2011 г.

Моделът за определяне на броя съдове и автомобили за транспортирането им можете да изтеглите от тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *