НовиниОбщини

Община Дулово подаде искане за кредит по ФЛАГ

Той е в размер на близо 4 млн. лева

Община Дулово подаде искане за кредит от фонд ФЛАГ на стойност 3 727 875.02 лева, съобщават от фонда. Така в рамките на месец това става третата община, която кандидатства за такова финансиране.

Предназначението на искания кредит е финансово подпомагане на изпълнението на проект за реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа на територията на Община Дулово.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, операция 2.1 „Регионална и местна пътна инфраструктура”, схема „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна инфраструктура”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *