НовиниОколна среда

Община Казанлък ще възстановява горския си потенциал със средства от ДФ „Земеделие”

Средствата, които общината ще получава са в размер на близо 64 хил. лева

Кметът на Община Казанлък Стефан Дамянов подписа договор с Държавен фонд „Земеделие” за получаване на безвъзмездна  финансова помощ за възстановяване горския потенциал на територията на общината. Средствата са в размер на 63 992 лева и представляват 100% от общите допустими разходи по проекта, съобщават от местната администрация.

Подписаният договор е в съответствие с Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни действия” по Програмата за развитие на селските райони.

Целта е  възстановяване на горските територии – общинска собственост, пострадали от горски пожари и други природни бедствия в последните години, каквито има на територията на нашата община, например в източния край на град Казанлък, както и в землищата на някои населени места.

Дейностите, които са предвидени по проекта, са почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, презалесяване на пострадалите гори, създаване и подобряване на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *