post

Той е за изграждане на крайбрежна стена

Oбщина Златоград спечели проект за над 1 млн. лв. за изграждане на крайбрежна стена на р. Върбица, съобщават от общината. Проектът е по ОП „Регионално развитие“ , схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.

Проектът предвижда изграждането на крайбрежна стена по левия бряг на р. Върбица, по бул. „България” с дължина 264.6 м. и почистване на речното корито в същия участък.

Одобрената финансова помощ е в размер на 1 002 377,88 лева. За реализиране на проекта община Златоград трябва да подсигури собствен принос в размер на 50 118,89 лева – 5 % от бюджета на проекта.

С тази разработка общата сума на одобрените проекти на община Златоград по различни донорски програми надхвърля 12 милиона лева, уточниха от местната управа.

Предвиденият срок за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *