post

Само по Седма рамкова програма са договорени 3,2 млн. евро

Близо 4 милиона евро са спечелили през 2010 година български научноизследователски организации и високотехнологични компании от европейски програми, насочени към развитие и използване на информационни и комуникационни технологии, съобщава NewBusiness.bg, позовавайки се на информация от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

През отминалата година наши изследователски институти и високотехнологични фирми са договорили 3,2 млн. евро финансиране по Седма рамкова програма. По програма “Подкрепа за ИКТ политики” родните организации са получили 651 530 евро.

Българският научен принос е най-значим в общоевропейски проекти, обединени около темата цифрова култура. Те са насочени към разработване и прилагане на интелигентни компютърни програми за разпознаване на текстове на европейски езици, сред които са славянските. Втората голяма тема, по която работят български ИКТ организации и фирми, финансирани от Европейския съюз през 2010 година, е повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика и подобряване на качеството на живот на гражданите чрез разработване и прилагане на интелигентни технологии. Български принос има и в разработки, които са насочени към подобряване на здравеопазването и информационната сигурност.

МТИТС като национален координатор на европейските програми, свързани с информационни и комуникационни технологии, организира безплатно информационни дни при обявяването на всеки конкурс който предоставя  възможности за участие на изследователски български организации и фирми. Експертите оказват съдействие на кандидатите на всички фази от процедурата –  предоставят текуща информация по електронна поща, дават консултации по правилата и процедурите на програмите, подготовката и подаването на предложения за проекти, помагат при намирането на партньори.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *