post

Предстои и нов конкурс за компостираща инсталация

Изграждането на завода за отпадъци на София ще бъде одобрено до няколко седмици, съобщи Генералният директор на дирекция „Регионална политика“ на Европейската комисия Дирк Анер.

Той поясни, че финалното решение за одобрение за построяването на завода означава, че може да се започне действие по компостиращата инсталация. “Това пък ще ни даде време, за да може след това да се стартира една ефективна втора фаза, което да даде гаранции за обработката на боклука в София”, посочи Анер.

Европейската комисия е поискала от България проектът да се раздели на две фази. „Ние направихме необходимото и аз очаквам положително решение по отношение на първата фаза”, каза министърът по упраление на средствата от ЕС Томислав Дончев.

Кметът на София Йорданка Фандъкова обясни, че по отношение на компостиращата инсталация конкурсът е спрян. „Предстои обявяване на конкурс, защото за мен е важно да се спазват графиците, сроковете”, отбеляза Фандъкова.

Анер изрази увереност, че до 2013 година България ще се усети напредък по редица важни проекти, финансирани от ЕС. „Освен, че са важни за инфраструктурата на страната, тези големи проекти са важни и за осигуряване на възможности за развитие на бизнеса и за нови работни места”, каза той.

По думите му през втората половина на годината ще започнат преговори за това, какво е важно да се случи в България през втория програмен период от 2014 г. От септември нататък ще бъде изготвена визия за развитието на България и нейните региони съвместно от българското правителство, експерти на ЕК и на Световната банка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *