post

Документът беше подписан вчера в Драма, Гърция

България и Гърция подписаха документ за учредяване на група, която да работи в областта на опазването на водите, съобщи Министерство на околната среда и водите. Декларацията е документ, в който се заявява политическата воля на ресорните министри по водите на България и Гърция за започване на нов диалог в тази област, чиято основна цел е насърчаване на сътрудничеството за съхраняване и опазване на водните ресурси на съответните територии от споделените речни басейни.

Българо-гръцка работна група ще си сътрудничи в областта на законодателството, чрез което са транспонирани Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията. Тя ще следи за напредъка по прилагане на Рамковата директива за водите чрез плановете за управление на речните басейни и по

Директивата за наводненията в двете страни, за прилагане на басейновия принцип за управление на водите в двете страни.

Ще се контролира и мониторинга за количеството на водите, оценката на водните ресурси и системите за ранно предупреждение от наводнения, които по силата на българското законодателство са задължение на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН /НИМХ/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *