post

Проектът ще струва близо 2 млн. евро

До две години в Кърджали ще бъде изграден трансграничен център за изследване на качеството на околната среда и оценка на здравния риск, който се финансира по проекта “RCEH” на Оперативна програма „Териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013”, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Общата стойност на проекта надхвърля 1,977 млн. евро, като партньори по него са регионалната здравна инспекция в Кърджали, Сдружение „Обществена коалиция за здраве – Кърджали” и от гръцка страна – лабораторията по хигиена и опазване на околната среда при Медицинския факултет към Тракийски университет “Демокрит”.

С изграждането му ще се създаде система за обмен на информация между България и Гърция и възможност за извършване на изследвания при кризисни ситуации с използване на преносимо оборудване.

Предвидени са обучения за повишаване на знанията и квалификацията на специалистите по проблема от двете страни на границата. Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване качеството на жизнената среда, както и за изработването на профилактични програми с цел подобряване на здравния статус на населението в трансграничния регион.

Проектът е със срок на реализация 22 месеца.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *