post

В нея може да се включи всеки, който има принос към опазването на околната среда

Министерството на околната среда и водите стартира национална кампания „Зелена България”, финансирана от Оперативна програма „Околна среда”. Целта й е да наложи разбирането за хармония в природата и апел за нейното опазване.

Кампанията има три категории: за най-зелен бизнес, за най-активна община, бенефициент по оперативната програма, и за най-зелен град.

В кампанията може да се включи всяка малка или голяма фирма, община, град или квартал, който е отделил време в грижа за околната среда – почистване, засаждане, икономия на хартия, вода или електроенергия, отваряне на зелени работни места, опазване на ценни животни или растения.

Победителите ще получат благодарствения знак „Зелена България”.

Всяка организация, която има вече реализирани инициативи, свързани с опазването на природата, може да ги изпратите в текст, снимки или видео на адрес: greenbg@moew.government.bg  до 1 юни 2011 г.
Най-добрите предложения ще бъдат определени от независима комисия, съставена от известни личности.

Призовете за бизнес организации ще бъдат връчени на Световния ден на околната среда – 5 юни.
„Зелена България” ще насочи вниманието на хората както към еко-мисленето, така и към резултатите, постигнати от Оперативна програма „Околна среда”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *