post

Изграждането е финансирано със средства от националния бюджет и ПУДООС

В най-скоро време в Ловеч ще започнат да пристигат балите с битовите отпадъци на столицата. Това стана след като новото депо на Ловеч, Летница и Угърчин беше официално открито от екоминистър Нона Караджова.

С регионалното депо за битови отпадъци се осигуряват не по-малко от 150-200 години капацитет на депониране, заяви Караджова.

Стойността на депото е над 16,1 млн. лв, а финансирането е осигурено от държавния бюжет и ПУДООС.

То има площ от 127 дка с площадка за депониране, разделена на три експлоатационни участъка, автокантар и други съоръжения. Капацитетът на общата площ за депониране е 82 хил. кв. метра, общият обем за депониране е 1 125 051 куб. метра.

С въвеждането на обекта в експлоатация, се преустановява използването на старото сметище, което не може да бъде приведено в съответствие с нормативните изисквания на МОСВ. Предстои неговата рекултивация с цел преустановяване замърсяването на околната среда в района.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *