post

Стойността му е 235 хил. евро

Дирекцията на Природен парк „Рилски манастир“ получи одобрение за създаване на национален център за професионално обучение на специалисти и мениджъри в защитените територии. 

Проектът е подготвен съвместно с университета „Лойфана“ в Люнебург (Германия).

Разработката е на стойност 235 052 евро и ще бъде финансирана от Германската федерална екологична фондация (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU). Основната цел е да се обучат млади български специалисти в областта на екологията.

Предвижда се да бъдат разработени и тествани научнообосновани програми за обучение на отделни целеви групи, като в различна степен ще се осъществи германско-български ноу-хау трансфер.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *