post

Очаква се отварянето на подходящата мярка за кандидатстване по програмата

Приоритетен за Община Сапарева баня идеен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води е одобрил областният експертен съвет по устройство на територията, съобщиха от местната администрация.

Очаква се отварянето на подходящата мярка за кандидатстване пред Оперативна програма “Околна среда”. Инвестицията ще е за над 4, 5 млн. лв.

В момента отпадните води от общината се заустват в река Джерман, с разрешение от Басейнова дирекция, със срок до 2014 година.

Пречиствателната станция ще обслужва 9 800 жители, с капацитет 1 700 кубика на ден, като проекта е съобразен с всички законови изисквания.

Редактор: Мая Димитрова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *