post

желаещи могат да кандидатстват до 18 юли

Министерският съвет е обявил обществена поръчка за доставка на техника и софтуер за Информационната система за управление и наблюдение на средствата от структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН), съобщи investor, позовавайки се на обява в регистъра на Агенцията за обществени поръчки.

Прогнозната стойност е в размер на 528 хил. лв. (без ДДС).

Участниците в търга трябва да са реализирали общо за последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.) не по-малко от 1 млн. лв. (без ДДС) оборот от доставки на хардуерно оборудване или софтуер. През същия период кандидатите трябва да са изпълнили поне три договора в същия сектор.

От фирмите се изисква още да имат поне по една сервизна база за предлагания хардуер, разположени в София и Пловдив.

Офертите могат да бъдат подавани до 18 юли 2011 г. в сградата на Министерски съвет.

Обществената поръчка е финансирана със средства от Оперативна програма „Техническа помощ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *