post

Търси се идея за продукт, който да се бори със социални и екологични предизвикателства

Конференцията ITU Telecom World, която ще се състои в Женева от 24 до 27 октомври, обяви конкурс за млади иноватори. Участниците трябва да са дигитални специалисти на възраст между 18 и 25 години с уникална идея за продукт, който да се бори със социални и екологични проблеми в развиващите се страни.

Печелившата идея ще бъде представена пред световните лидери по време на конференцията и има голям шанс да получи финансиране. Тя трябва да бъде реалистична и да се вписва в целите на ООН за хилядолетието: борба с бедността и глада (включително „умно” селско стопанство), подобрения в образованието, борба с половата неравнопоставеност, достъп до здравеопазване и екологична устойчивост.

ITU Telecom събира индустриалци, държавни лидери, дигитални и технологични специалисти от цял свят в продължение на 40 години. След серия от представяния и гласувания на предстоящите идеи по време на форума, най-добрите ще бъдат финансирани за разходите, времето и пътуванията, които ще отнемат за осъществяването им.

Организацията набляга и на това, че поощряват жени инвалиди без работа да участват в конкурса. Пълната информация, може да намерите на официалния уебсайт.

Андрей Анастасов
andrey_a@stroimedia.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *