ЗдравеопазванеНовини

10 млн. лв за здравно-информационна система

Средствата са по линия на ОП “Развитие на човешките ресурси”

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще връчи на министъра на здравеопазването д-р Стефан Константинов договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема “Национална здравно-информационна система” по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съобщиха от Управляващия орган на програмата.

Проектът се изпълнява по Приоритетна ос 6 – повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги.

Договорът ще се реализира до 2013 година за общо 27 месеца, а бюджетът му е в размер на 9 729 833 лева.

Основната цел е подобряване на здравните услуги на всички нива, чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии. Очакваните ползи от изграждането на национална здравно-информационна система са повишена ефективност на системата на здравеопазването, включително медицинското обслужване при оптимизирани разходи; повишаване възможностите на пациента за избор на здравни услуги чрез осигуряване на достъп до информация; създаване на нови взаимоотношения между гражданите и здравния специалист, при които решенията се вземат с участието на двете страни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *