post

Обсъждането ще продължи до 28 юли

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията публикува на интернет страницата си проект на тръжна документация за открита обществена поръчка за изпълнение на най-големия проект по Оперативна програма „Административен капацитет” за развитие на електронното управление.

Тръжната документация обхваща няколко дейности.

Първата е определяне на т.нар. първични администратори на данни, вписването им в регистрите на електронното правителство и постигането на оперативна съвместимост. Втората е реализацията приоритетно на вътрешноадминистративни услуги по електронен път , което ще даде възможност за прилагане на практика на принципа на служебното начало – информация, постъпила веднъж в администрацията да не бъде искана повторно от потребителите.

Проектът предвижда и изработването на референтен модел, който в последстие да улесни ведомствата да предоставят е-услуги. Петата дейност от обществената поръчка е свързана с усъвършенстването на правителствения портал и помощен инструментуриум за реализация на е-услуги. Всичко това ще доведе до намаляване на разходите и времето за реализация и усъвършенстване на електронните услуги въобще, ще подобри административното обслужване чрез поставяне на фокус върху потребителите им – граждани, бизнес, администрация.

Общественото обсъждане ще продължи до 28 юли.

МТИТС е първото министерство, което предприема предварително допитване до всички заинтересовани организации на задание за документация за обществена поръчка. Проектът е на стойност 18 милиона лева.

Редактор: Мая Димитрова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *