post

Общината внесе за одобрение проект за ремонт на СБАЛО „Свети Мина”

Община Благоевград внесе за одобрение в регионалното министерство проект за „Ремонт и оборудване на СБАЛО „Свети Мина” – Благоевград на стойност 6 354 498, 08 лв., съобщиха от местната администрация.

Проектът предвижда създаването на единствен за страната Онкологичен и лъчетерапевтичен център в общинското здравно заведение чрез разширение и реконструкция на сега съществуващата сграда на диспансера и закупуване на апарати за диагностика – компютърен томограф, комплект планираща система, PACS  система за архивиране и обмен на цветни образи в образната диагностика и лъчелечението, уникален високотехнологичен Кабалтов апарат за лъчелечение – телегама терапия.

След реализацията на проекта в СБАЛО “Свети Мина” ще се прилагат най-модерните форми и методи за откриване, диагностициране и всички видове лъчелечение на болни с онкологични и някои неонкологични заболявания. Онкологичният и лъчетерапевтичен център ще осигури модерна база и условия за съвременно провеждане на лъчелечение в съответствие с европейските изисквания за качество на лъчелечението.

Проектът се финансира със средства по Оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013 г.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *