post

Оферти се приемат до 12 октомври

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейският инвестиционен фонд стартираха набирането на оферти за мениджър на фонда за промотиране на предприемачеството (seed fund).  Оферти от потенциалните мениджъри ще се приемат до 12 октомври, съобщиха от ведомството.

Един или няколко фонда за промотиране на предприемачеството ще стартират с финансов ресурс в размер на 20 млн. евро, осигурени по линия на инициативата JEREMIE.  Новосъздадените фондове ще инвестират в малки и средни предприятия в техния най-ранен етап на развитие. По този начин се подобрява достъпа до финансиране на новосъздадени МСП с перспективни идеи, които до момента не разполагат с достатъчен финансов ресурс.

„Проблем пред стартиращите иновативни бизнеси е, че не разполагат с финансов ресурс за реализиране на идеите си. Чрез фонда за промотиране на предприемачеството запълваме тази празнота и съдействаме за повишаване на конкурентоспособността както на отделните компании, така и на икономиката като цяло”, каза заместник министър Евгени Ангелов, който е и посланик на малките и средните предприятия в България.

Фондът за промотиране на предприемачеството ще предоставя финансиране до 200 хил. евро на компания по два отделни компонента – за проучване, оценка и разработване на първоначална концепция и за предприятия, които имат бизнес история, но все още не продават своите стоки или услуги.

Фондът за промотиране на предприемачеството е четвъртият по вид инструмент за рисково финансиране  по инициативата JEREMIE. Вече бяха структурирани фондове за стартиращи компании venture capital, за компании в процес на растеж growth equity и смесеният инструмент mezzanine. С финансиране по JEREMIE е създаден и гаранционен фонд.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *