post

Те са по мерките 311 и 312 на Програмата за развитие на селските райони

Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) одобри 46 проекта за над 15 млн. лв., съобщават от Държавен фонд Земеделие.

Те са по две от мерките на Програмата за развитие на селските райони: 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.

По Мярка 311 са одобрени субсидии за 7 169 644 лв., а по Мярка 312 – на стойност 8 047 105 лв. Инвестициите са насочени предимно към развитието на селския туризъм и за изграждането на фотоволтаични електроцентрали.

Субсидията, която фондът изплаща за производството и продажбата на енергия от възобновяеми енергийни източници, е 80% от одобрените инвестиционни разходи. Това е с 10% повече от помощта по други проекти по мерките 311 и 312, където фондът покрива до 70% от одобрените разходи, но не повече отлевовата равностойност на 200 000 евро.

Помощта и по двете мерки е насочена към предприемачите в неземеделския сектор.

Редактор: Мая Димитрова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *