НовиниУслуги

Нова процедура по ОПАК ще финансира квалификацията на служители от администрацията

Общият размер на отпусканите средства е 10 млн. лева

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) отваря нова процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация”, съобщиха от ведомството.

Целта на процедурата е повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация чрез обучение.

По настоящата процедура ще може да кандидатства единствено Институтът по публична администрация (ИПА) като конкретен бенефициент, отговарящ за повишаване на квалификацията и преквалификацията на служителите в българската държавна администрация.

Предложената процедура ще даде възможност на ИПА да задълбочи своето сътрудничество и с редица международни партньори в областта на обученията.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 10 000 000 лв., минимален размер на бюджета за отделните проекти е 250 000 лв., а максимален праг няма.

Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 6 януари 2012 г. (петък), 17:30 часа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *