НовиниУслуги

ОПАК отваря процедура за компетентна съдебна система

Целта е разширяване и укрепване на капацитета на Националния институт на правосъдието

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския социален фонд, отваря нова процедура за директно предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет  „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”.

Конкретен бенефициент е единствено Националният институт на правосъдието (НИП).

Целта на процедурата е Разширяване и укрепване на капацитета на НИП за предоставяне на качествени и ефективни обучения за съдебната система; както и подобряване на работата на магистратите в България чрез създаване и прилагане на специализирани обучителни програми.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 3 000 000 лв., минимален размер на бюджета за отделните проекти е 250 000 лв., а максимален праг няма. Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 6 януари 2012 г. (петък), 17:30 часа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *