НовиниУслуги

Повече пари за заетост през 2012

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) предвижда от Европейския социален фонд да бъдат усвоени 200 млн. лв.

За следващата година Министерството на труда и социалната политика (МТСП) предвижда от Европейския социален фонд да бъдат усвоени 200 млн. лв. повече за заетост. Това каза ресорният министър Тотю Младенов при откриването на конференция на Международната организация на труда в КТ „Подкрепа”.

Чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” те ще бъдат усвоени за квалификация, преквалификация и субсидирана заетост за бизнеса. За подобряване условията на труд предприятията могат да се възползват от възможностите на схема „Безопасен труд”. Нейната стойност е 70 млн. лв. и това е най-мащабната финансова програма по ОПРЧР в подкрепа на бизнеса до сега, подчерта министър Младенов.

По време на форума президентът на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев очерта като приоритетни области за икономически растеж чуждестранните инвестиции и средствата от ЕСФ. Според Пламен Димитров от КНСБ усилията трябва да бъдат насочени към защитата на социалната система и стимулирането на доходите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *