НовиниПромишленост

Над 500 000 лв. изплатени по два проекта на ОП „Рибарство”

Към момента средствата изплатени по програмата са за близо 5 млн. лева

Общо 513 631 лв. са изплатени в началото на месец ноември по два проекта по мярка „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Единият от изпълнените проекти е на фирма Унимекс ЕООД от гр. Пловдив. Ощата стойност на одобрените разходи за инвестцията са 777 637 лв., а размерът на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта е на стойност 395 296 лв. С финансовата помощ е изградена е садкова инсталация в яз. Доспат.

Закупено е и  допълнително оборудване, необходимо за осъществяването дейността на фермата.
В годишната си производствена програма от 5 години, фирмата ще реализира годишен добив от 120 000 кг. пъстърва. С изпълнението на проекта са разкрити седем работни места.

Другият изплатен проект е за извършване на ремонтни дейности на язовири в с. Звезда в с. Кардам. Бенефициент е фирма Денико – 2007 ООД от гр. Попово. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е за 370 932 лв, като има междинно плащане на стойност 226 154 лв.

Към момента, по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” от ОПРСР са слючени 26 договорa на обща стойност 19 232 082 лв. Размерът на изплатената безвъзмездна финансова помощ по мярката възлиза на 4 916 834 лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *