НовиниУслуги

Четири области града с е-управление

Проектът е за 1,7 млн. лева и се изпълнява по ОП „Административен капацитет”

Четири града в България вече са с внедрено електронно управление в областните си администрации. Чрез изпълнението на проекта Плевен, Габрово, Добрич и Ловеч  синхронизират начина на работа между гражданите и община.

С е -управлението се премахва директният контакт между гражданите, бизнеса и чиновниците в общината, а необходимата услуга се заявява по електронен път.

Дейностите се изпълняват по проект “По добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и североизточен райони за планиране” на ОП “Административен капацитет” и е на стойност над 1 700 000 лева.

За да бъде обслужен електронно един гражданин, той трябва да попълни електронен формуляр, в който вписва своите искания, данни и прикачва документи, ако е необходимо, дава адрес за връзка, желателно е електронен и получава заявената от него услуга на този адрес.

Така се прескачат хартиените носители и непрекъснатото разкарване до общината, коментира Николай Попов, ръководител на техническия екип, внедрил софтуера в общините.

Бенефициент по проекта е Областна администрация – Плевен, а нейни партньори са областните администрации на Габрово, Добрич и Ловеч, което включва 12 областни и 74 общински администрации.
Внедрени са 23 услуги за областни и 24 услуги – за общински администрации.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *