post

Въпреки трудностите България остава добро място за правене на бизнес, сочи проучване на БТТП

Бизнесът в България изисква по-добра работа на държавната администрация, по-добри кадри, въвеждане на електронно правителство, отпадане на нуждата от подаване на информация, която вече е налична в институциите, делегиране на правомощия от държавата към НПО и браншови организации, ограничаване и премахване на корупцията, независима съдебна система и др.Това става ясно от проучване на Българската търговско-промишлена палата, представено в рамките на Международния форум на Югоизточна Европа.

Браншовиците настоява също за облекчаване на административните процедури при кандидатстване и управление на проекти по европейски програми.

На въпрос каква ще бъде икономическата и бизнес среда в страната през 2012 г. фирмите дават по-скоро положителни отговори /57,2%/. Има лек спад в инвестиционните очаквания в сравнение с миналата година. Изследването дава сигнал за проблеми, които срещат фирмите при своята ежедневна работа – бавно административно обслужване, липса на квалифицирана работна сила, корупция, нелоялна конкуренция и др.

БТПП като бизнес организация с над 52 000 члена, представляваща повече от 100 браншови организации и 28 регионални палати се стреми да бъде индикатор за сигналите и проблемите на фирмите, каза председателят на организацията Цветан Симеонов. По думите му въпреки трудностите, икономиката в България функционира и страната остава добро място за правене на бизнес.

БТПП ще представи детайлно резултатите от изследването в най-скоро време, като ще ги направи достояние и на съответните институции. Ще предложи и конкретни стъпки, градирани по важност, които трябва да се предприемат с времеви хоризонти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *