НовиниУслуги

МИЕТ ще подготви представяне на схемата за нисколихвено кредитиране в помощ на бизнеса

Тя ще очертае очакванията и конкретни срокове по нея

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев призова Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да изготви в кратки срокове представяне на схемата за нисколихвено кредитиране по отношение на фирмите, разработващи проекти по ОП „Конкурентоспособност“. Представянето ще бъде готово до началото на м. март и ще очертае очакванията от схемата, конкретните срокове за нейното стартиране и условията, които ще се прилагат спрямо фирмите. 

Решението e взето на работна среща, инициирана от министър Дончев по покана на Българска асоциация на консултантите по европейски програми. 

„Принципният спор относно традиционните схеми за грантово финансиране и финансовия инженеринг ще стои отворен включително и по отношение на следващия програмен период. ОП “Конкурентоспособност” ще бъде най-големият финансов инструмент и е въпрос на усилия основно през тази година да очертаем как ще изглежда той от началото на 2014г.,“ заяви министър Дончев. По думите му дискусията трябва да продължи в контекста на следващия програмен период. 

Дончев цитира позицията на ЕК, според която финансовият инженеринг трябва да се комбинира със схемите за безвъзмездно финансиране, така че условията по отношение на ползвателя – и за грантовите схеми, и за финансовия инженеринг – да се доближават.

Министърът уточни, че формулата за разпределение на целия обем за периода 2014 – 2020 г. предполага 30% от ресурса да бъде отделен в кохезионен фонд, 25%  – в Европейски социален фонд, а останалият ресурс – в Европейски фонд за регионално развитие. Предвижда се половината от ресурса на Европейски фонд за регионално развитие да бъде насочен към инициативи, свързани с бизнеса – финансиране на иновационна икономика, намаляване на емисиите парникови газове, малки и средни предприятия и тн.  

В срещата взеха участие Жулиета Хубенова, заместник-министър на икономиката енергетиката и туризма, както и представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата и др.

Предстои да бъде организирана още една дискусия в същия формат, която да разгледа конкретни проблеми и казуси, свързани с изпълнението на проекти от страна на бизнеса.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *