НовиниУслуги

ОПАК предоставя 7 млн. лв на централните администрации в подкрепа на е – управлението

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 април.

Общо седем милиона лева ще бъдат предоставени по ОПАК за проекти, които ще усъвършенстват информационно-комуникационната среда в държавната администрация за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса. Над 80 представители на централната администрация взеха участие в днешния информационен ден в София по повод новата открита процедура по програмата.

Централните администрации в момента могат да кандидатстват по процедура по  приоритетна ос ІII „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”.

Минималната стойност за отделните проекти е 100 000 лв., а максимален праг – няма. Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца.

По тази процедура ОПАК ще финансира например дейности за изграждане на информационно-комуникационни системи, за разработване и внедряване на нови модули към съществуващи информационни системи, за разработване на анализи и програми за развитие на националната инфраструктура за пространствена информация; за разработване на анализи, методологии за организация, мониторинг, координация и контрол за управление на информационната сигурност и др.

Експертите от Управляващия орган припомниха, че кандидатите предварително могат да оценят проектните си предложения чрез таблиците за оценка, публикувани на сайта на ОПАК в улеснение на бенефициентите.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 април.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *