ЗемеделиеНовини

ЕС одобри 3 млн. евро за промоцията на кисело мляко и сирене в Русия и Бразилия

Програмите за промоция на земеделски или хранителни продукти могат да се разработват от сдружения на производители или производители и търговци

 

Държавен фонд „Земеделие” и „Национална асоциация на млекопреработвателите” подписаха договор за прилагането на 4-та одобрена от Европейския съюз програма „Промоция на млечни продукти в трети страни (Русия, Бразилия)”, съобщиха от ДФЗ.

Националната промоционална програма за промоция на млечни продукти в трети страни този път е насочена към пазарите на Русия и Бразилия и е със срок на изпълнение три години. Общият бюджет на програмата е приблизително 3 млн. евро за трите годишни фази от изпълнението на договора. Програмата цели активно запознаване на целевите групи потребители с разнообразието на млечните продукти и увеличаване потреблението на промотираните продукти. Те са основно бяло саламурено сирене, кашкавал и кисело мляко.

Половината от бюджета на проекта се финансира от Eвропейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), 30% са национално съфинансиране, а останалата част – 20% – се осигурява от бенефициента.

Програмите за промоция на земеделски или хранителни продукти могат да се разработват от сдружения на производители или производители и търговци. Те кандидатстват в Министерството на земеделието и храните (МЗХ), а документите се подават всяка година в срок до 30 септември (1-во представяне) и до 15 април (2-ро представяне). Постоянната консултативна комисия към МЗХ определя кои програми да бъдат предложени за утвърждаване от министъра на земеделието и храните и след това – изпратени за одобрение от Европейската комисия.

Договорите се сключват с ДФЗ до 90 дни от датата, на която е обявено решението на ЕК. Сдружението или асоциацията внасят гаранция за изпълнение на ангажимента в полза на фонда в размер на 15% от максималното годишно финансиране по програмата.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *