Новини

София е домакин на дискусия за политики за развитието на жените на пазара на труда

Целта е да се очертаят предизвикателствата и приоритетите пред европейското и национално законодателство по отношение на равенството между половете

Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда е темата на кръгла маса, която ще се проведе в София днес. Организатор е Информационното бюро на Европейския парламент у нас в България в партньорство с Българската търговско-промишлена палата.

Теми на дискусията ще бъдат въпросите на европейските и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството, и политиките за гарантиране развитието на жените на пазара на труда.

Целта на форума е да се очертаят предизвикателствата и приоритетите пред европейското и национално законодателство по отношение на равенството между половете, спазването на трудовото законодателство и възможностите за бизнес, собствено иницииран от жените в условията на икономическа криза. Темата за равноправието между половете представлява един от най-сериозните законодателни ангажименти за ЕП.

Комисията по правата на жените и равенството на половете работи усилено по въпроса за гарантиране на равното заплащане за една и съща позиция, както и по въпроса за присъствието на жени на ръководни позиции в бизнеса. В този контекст, на пленарната сесия на ЕП в Страсбург на 13 март ще бъде гласувана резолюция с предложения за намаляване на разликите в заплащането между мъже и жени, както и за евентуалното използване на квоти за насърчаване на присъствието на жени в управителните съвети на компании и политически органи.

В предстоящата кръгла маса участие ще вземат Мария Неделчева (EНП, ГЕРБ) и д-р Антония Първанова (НДСВ, АЛДЕ), членове на Комисията за правата на жените и равенството между половетена ЕП, които ще направят водещите презентации на форума по тези теми. Знакови жени в българския бизнес пък ще споделят своя професионален опит с участниците във форума. Националният омбудсман Константин Пенчев и Стоила Бонгалова, президент на Български фонд за жените, ще представят гледната точка на неправителствения сектор към проблемите на дискусията. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *