post

През годината ще стартират 3 нови процедури за 25 милиона лева, насочени към висшите учебни заведения

Агенцията по заетостта, заедно с още 30 водещи компании, ще участва със свой щанд в бизнес форума „Ден на кариерата в УНСС 2012”, организиран от Студентския съвет на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) съвместно с Междууниверситетския център за развитие на кариерата и jobs.bg.

Министерството на труда и социалната политика ще запознае студентската общност с политиките за осигуряване на заетост за младите хора. След това започват 12-те фирмени презентации, включващи 4 банки, 3 компании от хранително-вкусовата промишленост, куриерска фирма, водеща компания в информационните технологии и др.

Експерти от Агенцията по заетостта ще представят пред студентите възможностите за заетост по програми и мерки, залегнали в Националния план за действие, като националната инициатива „Работа за младите хора в България 2012-2013”, „Старт в кариерата”, а също така проекта „Ново начало от образование към заетост” по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, в който към момента са включени над 1 500 младежи, , съобщават от МТСП.

През 2012 г. за обучение, чиракуване, стажуване и заетост на младежи са предвидени над 36 млн. лв., по-голяма част от които са осигурени от Европейския социален фонд. През настоящата година над 1 700 образовани младежи ще стажуват в публичната администрация, за което са осигурени над 5 млн. лв. Тя допълни, че за стажуване на младежи в частни предприятия през 2012 г. от ЕСФ са осигурени около 16 млн. лв. и се предоставя възможност за включване на над 6 000 младежи.

През годината ще стартират 3 нови процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на обща стойност 25 милиона лева, насочени конкретно към висшите учебни заведения. Липсата на квалификация и ниското образование са основните причини за безработицата сред младите хора. По данни на Агенцията по заетостта през 2011 г. без специалност са 63.1 % от регистрираните безработни младежи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *