post

Проекта „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” ще се финансира по ОП “Развитие на човешките ресурси”

Министър на образованието обяви днес Сергей Игнатов поредният проект за училищата, финансиран от Европа. Инициативата е за 180 милиона лева ще позволят на 136 000 ученици от първи до осми клас в 800-те средищни училища в страната да бъдат включени до 2014 г. в целодневна организация на учебния процес.

По проекта до учебната 2013/2014 година включително ще работят не по-малко от 4000 възпитатели и служители от средищните училища, които ще бъдат обучени в нов по-ефективен модел на учебния процес, информира bTV.

Проектът ще покрива изпълнението на програма за целодневна организация на обучението за учениците от I до VIII клас и осигуряването на обедно хранене, уточни главният секретар на МОМН Красимир Велчев, цитиран от BNews. Транспортът за пътуващите от други населени места деца се осигурява по отделен ред, за което са осигурени национални средства.

“Ние, като министерство, сме длъжни да докажем, че този проект допринася за подобравяне на образователните резултати. Целодневната организация помага за подобряването на образователните резултати – нещо, в което сме убедени и нашите анализи го показват”, обясни Велчев.

По думите на Вълчев ЕС плаща и за обзавеждането на класните стаи с мебели и с учебни материали, подходящи за целодневното обучение. Транспортът на учениците обаче се заплаща със средства от националния бюджет.

В замяна на отпуснатите финанси Брюксел изисква измерване на резултати на учениците от средищните училища, пояни още Красимир Вълчев. И допълни, че учебните заведения ще отчитат дейностите си по проекта в електронна информационна система – с по над 20 документа на месец за всяко училище.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *