post

Една компанията трябва да стимулира и подкрепя инициативността на служителите и техните идеи

Защо за Вашата компания е важно да върви по пътеката на „зеления бизнес“?
– Ползите са много, като започнем от намаляването на разходите и стигнем до цялостния принос към околната среда. Все пак мисля, че едно от най-важните неща е създаването на зелена култура във всеки член на екипа, която се проявява не само на работното място, но и в личния живот.

Как възприехте идеята да бъдете част от една такава нестандартна кампания?
Кампанията е интересна и мисля, че дава добри насоки за подобряване на „зелената” политика на компаниите. Би било добре, ако бизнеса в България прилага тази инициатива не една, а 52 седмици в годината. 

Какво мислите за факта, че иновативните идеи и самата промяната към по-устойчиво поведение идва именно от служителите на всяка организация?
Действията и идеите на служителите са фактор за промени в компанията. Но е важно тези инициативи да бъде подкрепени от мениджмънта. Затова е от значение компанията да стимулира и подкрепя инициативността на служителите и техните идеи.

Каква е Вашата идея за подобряване на работната среда?
Според мен приятелското настроение, позитивна нагласа и отношение, както и уважението към всеки член на екипа са доста важни.

Как да превърнем „сивото“ вчера  в  „зеленото“ утре?
С въображение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *