НовиниОколна среда

Започна конкурс "Европейска зелена столица"

Годишното отличие има за цел да стимулира големите европейски градове да станат по-привлекателни и по-здравословни

Европейската комисия започна да търси града, който ще спечели титлата “Европейска зелена столица” за 2015 г., съобщи пресслужбата на институцията.

Годишното отличие има за цел да стимулира големите европейски градове да станат по-привлекателни и по-здравословни. Ще бъдат отличени градовете, които постигат високи екологични цели. Наградата цели също да насърчи градовете да си поставят амбициозни цели за подобряване на екологията и устойчивото развитие в бъдеще и да се популяризират най-добрите практики и опит във всички останали европейски градове.

Всеки европейски град с над 200 000 жители може да се кандидатира. В конкурса могат да участват държавите членки на ЕС, Хърватия, Турция, Македония, Черна гора, Исландия, Сърбия, Норвегия и Лихтенщайн. От държавите, в които няма градове с над 200 000 жители, може да участва най-големият град.

Кандидатурите ще бъдат оценявани според 12 показателя – местен принос в действията във връзка с изменението на климата, устойчив транспорт, зелени градски площи, включващи устойчиво използване на земята, популяризиране на опазването на природата и биологичното разнообразие, качество на въздуха, нива на шума, управление на отпадъците, потребление на вода, третиране на отпадъчните води, екоиновации и устойчива заетост, екологично управление от страна на местните власти и енергийна ефективност.

Градовете могат да кандидатстват онлайн на сайта на проекта до 15 октомври 2012 г. Носителят на наградата ще бъде обявен през юни 2013 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *