КомпанииНовини

30 предприятия ще си разделят над 77 млн. лв за "зелени" инвестиции

Средствата са внедряване на еко технологии, ново оборудване и енергоспестяващи мерки

Общо 77 141 826,11 лв ще си разделят 30 проекта по схема „Инвестиции в „зелена индустрия” на ОП “Конкурентоспособност”. В края на миналата семица те получиха одобрение по процедурата за конкурентен подбор.

Други два проекта съшо са одобрени за финансиране, но общата сума, предвидена да бъде предоставена по схемата – 78 233 200 лв., се оказва недостатъчна за всички одобрени предложения.

Компаниите, които ще получат най-голямо финансиране са “София Мед”, “Габровница”, “Хан Омуртаг” АД, ТЕЦ “Бобов дол”, “Хъс” ООД. Всички те предвиждат внедряване на екологични и енергоспестяващи мерки в производството си, както и и инвестиции в нови съоръжения.

Схема “Инвестиции в „зелена индустрия” беше отворена в края на миналата година. Основна цел на процедурата е оказването на инвестиционна подкрепа на големите предприятия в България за преодоляване на негативното им влияние върху околната среда.

Предложението цели и насърчаване на изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на продукти, подлежащи на рециклиране, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта.

Схемата беше отворена до 15 февруари за юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които не покриват изискванията за микро, малки или средни предприятия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *