НовиниУслуги

Работна група ще разработва целите на ОП "Техническа помощ" за следващия период

Към момента размерът на договорените средства достига 60%, а разплатените средства са 25%

„Започва програмирането в сферата на техническата помощ за следващия програмен период, което ще тече интегрирано с всички мерки, свързани с административната реформа и подобряването на качеството на административното обслужване.“ Това заяви министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев по време на Десетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Техническа помощ“.

Програмирането ще се извършва от специализирана работна група, която има за задача да разработи целите, приоритетите и мерките в областта на техническата помощ и административния капацитет и предложение за финансовия инструмент, от който те ще се финансират.

Към момента размерът на договорените средства по ОП „Техническа помощ“ достига 60%, обемът на разплатените средства – 25%, а сертифицираните разходи – 14%.

Развитието на програмата отбелязва ръст на договорените средства от 136% в сравнение с 2010 г. и повишение със 176% ръст на сертифицираните разходи. Според Дончев въпреки, че плащанията се процедират и обслужват редовно, това, което не може да остане незабелязано, е недобрият темп на договаряне, както и забавяне в изпълнението на някои проекти поради трудности с процедурите по реда на Закона за обществените поръчки и недостатъчна активност сред бенефициентите.

Целите на ръководството на ОП „Техническа помощ“ са до края на 2012 г. размерът на договорените средства да достигне до 83% от бюджета на програмата, изплатените средства – 36%, а сертифицираните разходи – 20%.

Дончев открои три основни акцента от изпълнението на програмата, като на първо място посочи Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН). „Имаме изградена, внедрена, информационна система, която не само отговаря на всички изисквания, но сама се отваря към нови възможности и нови предизвикателства“, каза министърът и посочи, че индексът на удовлетвореност на потребителите на ИСУН е почти 70%. Вторият акцент е развитието на мрежата от Областни информационни центрове, което е сред най-важните приоритети по ОПТП. Като трети акцент министър Дончев отбеляза всички усилия, свързани с подготовката на следващия програмен период –  в това число системната работа по изработване на всички анализи (включително по отношение на Националната стратегическа референтна рамка) и работещата система, базирана на иконометричния модел Хермин, която играе важна роля за подготовката на България за следващия програмен период. 

Оперативна програма „Техническа помощ“ е насочена да поддържа системата по управление на средствата от Европейския съюз в отлично състояние, за да може да изпълнява всички свои задачи. „Не бива да забравяме, че програмата е основният инструмент, основният ресурс за реформа в системата и това е изключително важно особено през следващата година и половина, която ни предстои,“ добави министър Дончев.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *