post

България трябва да продължи да провежда стабилна бюджетна политика и да подобри качеството на публичните разходи, особено в образованието и здравеопазването

България трябва да се справи със сивата икономика и да помисли за стратегия за по-голяма събираемост на данъците. Това са част от препоръките, които страната ни получи на заседание на Съвета на европейските финансови и икономически министри, съобщи econ.bg.

България трябва да продължи да провежда стабилна бюджетна политика и да подобри качеството на публичните разходи, особено в образованието и здравеопазването. Държавата трябва да се справи и със сивата икономика и да помисли за стратегия за по-голяма събираемост на данъците, смятат още финансистите.

Проблемна област остава пенсионната реформа, както и младежката безработица. От страната ни се очакват допълнителни мерки срещу рисковете, на които е изложена пенсионната система.

Решение е да се изравни пенсионната възраст за мъже и жени, и да се въведат по строги критерии и повече контрол за инвалидните пенсии. В сощото време Съветът препоръчва да се ускори изпълнението на инициативата за младежка заетост, да се подобри работата на службите по заетостта, както и да се увеличи ефективността на социалните плащания, за да се намали бедността. По-дълбоки реформи са необходими в административната и съдебната система, се посочва още в препоръките.

В областта на енергетиката е записано, че трябва да се осигури независимост на операторите, да се изгради енергийна борса, да се подобри свързаността на електрическите и газовите мрежи и да се повиши енергийната ефективност.

Правителството трябва да обърне внимание и на финансирането на малките и средни предприятия и подобряване на конкурентноспособността на българското производство. Брюксел смята още, че може да се направи повече за енергийната диверсификация и ефективност.

Друга препоръка е да бъдат положени повече усилия за укрепване на административния капацитет, за намаляване на бюрокрацията, и за допълнително подобряване на усвояването на пари от еврофондовете – най-вече в пътния и железопътния сектор и в управлението на водите. Решението тук е да се да ускори въвеждането на електронно правителство, да гарантира правилно прилагане на Закона за обществените поръчки и да налага предвидените санкции в него и в Закона за конфликт на интереси.

Процентът на хората с ниски резултати в четенето, математиката и точните науки в България е най-високият в Евросъюза, затова е нужно да бъдат ускорени реформите в училищата и висшите учебни заведения и да се модернизират учебните програми. От страната ни се очаква още да подобри достъпа до финансиране за новосъздадени предприятия – особено за малки и средни, които участват в иновационни дейности.

На страната ни се препоръчва още да премахне пречките за достъп до пазара, договореностите за гарантирана печалба и контрола на цените.

През следващите месеци Европейската комисия ще следи изпълнението на препоръките от всяка страна, а в средата на следващата година ще направи оценка на изпълнението им.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *