НовиниОбразование

Конкурси за стипендии на фондация „Еврика“ 2012-2013 година

Кандидатства се до 15 октомври

За десета поредна година фондация „Еврика” ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лева годишно в 10 области. Право на кандидатстване имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2012/2013 година.

Областите, за които могат да кандидатстват са:
1.Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
7. Инженерни науки в областта на електрониката, автома¬тиза-цията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Кандидатите за именните и специални стипендии трябва да представят лично или по пощата във фондация „Еврика” от 01. 09. 2012 г. до 15. 10. 2012 г. следните документи:
1. Формуляр по образец
2. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на фондация „Еврика”;
3. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2012/2013 година;
4. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;
5. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” (до 3 страници).

Най-добрите кандидати по документи ще бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на десетте именни стипендии.

Допълнителна информация може да получите на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181 или на адреси office@evrika.org, grigor@evrika.org.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *