ЗемеделиеНовини

Близо 1 500 заявления са подадени по мярката за млади фермери

С бюджета ще могат да бъдат финансирани всички допуснати проекти

Общо 1 479 заявления на стойност 72 315 705 лв. са постъпили в ДФ „Земеделие” по време на обявения от 20 август до 11 септември прием по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”. Бюджетът за този период е в размер на 78 232 000 лв. и е достатъчен за финансирането на всички проекти, които отговарят на критериите на допустимост. Средствата бяха прехвърлени към мярката със седма нотификация на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) поради големия интерес към нея. Проектите ще бъдат обработени в най-кратки срокове, припомнят от ДФ “Земеделие”.

Новост при кандидатстването тази година е изискването стопанствата на кандидатите да имат 4, а не 2 икономически единици (ИЕ). Въведено беше и условие фермерите да докажат право за ползване на земята на цялото стопанство с документ за собственост, аренда или наем. Както и досега, кандидатите трябваше да изготвят бизнес план за 5 години.

Приоритет имат фермерите със завършено средно или висше образование в сферата на земеделието, ветеринарната медицина или аграрната икономика, както и тези, които притежават сертификат за завършен 150-часов курс в същите области; проектите за дейности, които се осъществяват изцяло в сектор „Животновъдство”; проектите на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство, или са преминали към биологично производство; проектите на млади фермери, които са кандидатствали или възнамеряват да кандидатстват за финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР; както и проекти от областите Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София и Перник.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *