НовиниУслуги

Популяризират ползата от евросредствата с пари по ОП "Теническа помощ"

За проекта ще бъдат отпуснати над 1,9 млн.лв

Малко над 1 900 000 лв. по Оперативна програма „Техническа помощ” ще бъдат предоставени за информиране на широката общественост за ползата от средствата, които България получава от Структурните фондове и Кохезионния фонд (СКФ) на ЕС, съобщиха от пресцентъра на Единният информационен портал към МС. Бенефициент и изпълнител е Централният информационен офис – дирекция “Информации и системи за управление на средствата от ЕС” в Администрацията на Министерския съвет.

Една от основните целите на проекта е популяризиране на добри практики сред широката общественост за резултатите от прилагането на Кохезионната политика на ЕС в България и изпълнението на Оперативните програми през програмен период 2007-2013 г. Реализацията му ще допринесе за повишаване интереса към възможностите за финансиране на идеи от СКФ на ЕС и за задоволяване на информационните потребности на обществото във връзка с ползите от ефективното усвояване на европейските структурни фондове.

Другата основна цел на проекта е популяризиране на възможностите, които следващият програмен период 2014-2020 г. ще предостави. Кампанията планира широк спектър от комуникационни канали, различни рекламни формати и информационни материали, които ще бъдат използвани за целите на проекта до края на 2013 г. Тя ще осъществи надграждане на информираността на широката общественост и ще постигне яснота и прозрачност относно приноса на Общността и помощта, осъществявана чрез Структурните и Кохезионния фонд на ЕС в България.  

Изпълнението на проект „Популяризиране на Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз за програмен период 2007-2013 г. и подготовката на програмен период 2014-2020 г.” ще гарантира спазването на изискванията на Европейската комисия по отношение на мерките за информация и публичност, се казва в съобщението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *