КултураНовини

Покана за предложения по програма "Жан Моне"

По нея ще бъдат подкрепени европейските сдружения в областта на образованието и обучението, работещи по теми, свързани с европейската интеграция

Публикувана е покана за представяне на предложения по Програма „Жан Моне”, чиято цел е да подкрепи европейски сдружения, работещи на европейско равнище в областта на образованието, обучението и европейската интеграция.

Поканата е свързана с подбор на организации за сключване на споразумения за годишни оперативни безвъзмездни средства, обхванати в бюджетна година 2013. По нея ще бъдат подкрепени европейските сдружения в областта на образованието и обучението, работещи по теми, свързани с европейската интеграция, и/или за реализиране на целите на европейската политика в областта на образованието и обучението.

До участие се допускат европейски сдружения в областта на образованието и обучението, със следните дейности:
– теми на европейската интеграция и/или;
– преследващи цели в областта на европейската политика на образование и обучение.

Европейските сдружения трябва да бъдат организации с нестопанска цел, да имат място на дейност, да са учредени като юридическо лице и да имат седалище от повече от две години без прекъсване (към датата на крайния срок за представяне на предложения) в една или няколко от допустимите за участие в LLP (Програмата за обучение през целия живот) държави (27-те държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Хърватия, Швейцария, Сърбия и бивша югославска република Македония). Дейността им трябва да се осъществява в по-голяма степен също в една от тези държави. членуващи организации.

По програмата ще се финансират;
– увеличаване на познанията и информираността относно процеса на европейска интеграция чрез образование и обучение, и/или
 – реализирането на поне една от следните стратегически цели на „OO 2020″: превръщане на обучението през целия живот и мобилността в реалност; подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението; насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданство; развитие на творчеството и иновациите, включително и предприемачеството, на всички равнища на образованието и обучението.

Общият примерен бюджет на ЕС за съвместното финансиране на европейските асоциации по тази покана е 748 400 евро.

Максималният размер на оперативни безвъзмездни средства за едно сдружение за Годишна работна програма от 12 месеца (съответстваща на една бюджетна година 2013) не може да превишава 100 000 EUR.

Крайният срок за подаване на онлайн заявления (e-формуляр) е 15 ноември 2012 г. в 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Официалното онлайн заявление за безвъзмездни средства (e-формуляр) е достъпно на английски, френски и немски език тук.

Повече информация може да намерите на адрес http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/index_en.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *