МедииНовини

По-малко от месец остава за участие в конкурса за млади журналисти на ЕП в България

В състезанието могат да вземат участие журналисти до 35 г възраст

Остава по-малко от месец до крайният срок, в който млади журналисти, отразяващи европейска тематика, могат да вземат участие в конкурса на Информационното бюро на Европейския парламент в София. Темата, по която те трябва да представят свои материали е “Време за промяна в ЕС”.

Всеки жеаещ може да участва с една статия или един репортаж, които разглеждат зададената тема и са публикувани или разпространени в периода между 30 септември 2011 г. и 15 октомври 2012 г. Материалите трябва да са на български език и да не са участвали в конкурс или са били публикувани в издание на Информационното бюро на ЕП в България. 

Наградата ще се връчи за първи път тази година, като ще бъдат отличени млади журналисти в две категории: медии – печатни и онлайн издания, радио и телевизия, както и за “гражданска” журналистика – материали, публикувани в блогове. 

Наградата се организира в партньорство с Асоциацията на европейските журналисти в България и с подкрепата на Съюза на българските журналисти и Фондация “Медийна демокрация”. 

Всички конкурсни материали трябва да бъдат изпратени по електронна поща (epsofia@ep.europa.eu), с препоръчана поща или доставени на място, на адреса на Информационното бюро на Европейския парламент в България (София 1000, ул. Московска 9).

Повече информация може да намерите на страницата на Информационното бюро на ЕП.

Темата за 2012 г.: Време за промяна в ЕС
Кризата в ЕС сблъска две различни визии за икономическото бъдеще на Европа – дали то да се основава на консервативни разходи на принципа ”харча, колкото произвеждам”, или на насърчаване на потреблението, заетостта и бизнеса като ключови фактори за растеж. И докато в началото ЕС реагира на кризата с ограничения, то през последната година ясно се вижда стремеж към един по-социален модел. Но това ли е единствената промяна, която виждаме в Европа? Проблемите събудиха и промени в социалните, политическите и гражданските нагласи, поставящи под съмнение, или обратното – легитимиращи основни европейски ценности, каквито са солидарността, многообразието и толерантността. Затова, в тази насока ще бъдат отличени журналистически материали, отразяващи обективно и интересно текущите процеси от общоевропейско значение, независимо дали засягат икономически, финансови, социални, политически или културни въпроси.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *