Новини

1 млн. лв по ОПАК за укрепване на капацитета на разследващите полицаи

По процедурата може да кандидатства само МВР

Един милион лева ще бъдат предоставени по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК) за укрепване на капацитета на разследващите органи и повишаване на ефективността на разследването, съобщиха от Министерство на финансите. Процедурата е единствена по рода си и предоставя възможност за обучения както на „разследващи полицаи”, така и на всички полицейски органи в МВР, получаващи правомощия да извършват действия по разследване.

Тези обучения ще помогнат за законосъобразното извършване на действия по разследването, събирането на годни за наказателния процес доказателства, постигане бързина и ефективност на досъдебното производство, което е условие да се отговори на обществените очаквания за бърз и справедлив наказателен процес, обясни ръководителят на управляващия орган на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър при откриването на информационния ден по повод новата процедура за МВР.

Финансирането ще стане по процедура по подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”. По нея може да кандидатства само Министерството на вътрешните работи като конкретен бенефициент по програмата, като срокът за подаване на проектни предложения е 10.10.2012 г. (сряда), 17:30 часа.

Минималната стойност на проектите трябва да е 100 000 лв., а в случай че представи качествено проектно предложение, МВР може да се възползва от целия бюджет по процедурата – 1 млн. лв.

Проектът трябва да бъде изпълнен в рамките на 18 месеца.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *