НовиниОбразование

Стипендии от Новозеландското правителство

Те са предназначени за докторанти в редовна форма на обучение

Новозеландското правителство отпуска стипендии за докторантури за чужденци. Информацията е на Perspektivi.info. Стипендиите са за максимален срок на обучени от 36 месеца или три години и са предназначени за докторанти в редовна форма на обучение.

Паричната помощ, която отпуска правителството на Нова Зеландия е в размер на 20 500 новозеландски долара годишно. Те покриват таксите за обучение за тригодишен период, разходи за живот, както и разходи за път до Нова Зеландия, пътни разходи за конференции, медицинска застраховка и разходи за учебни материали.

Кандидатите трябва да са завършили с отличие висшето си образование и да са приети за следване в докторска програма в университет в Нова Зеландия.

Необходими документи:
– документ за владеене на английски език, който трябва да бъде удостоверен със сертификат- ТОЙФЕЛ – най-малко 575 точки
– академична справка от университета за завършена степен на обучение и завършения хорариум по отделните дисциплини
– предложение за научен проект
– мотивационно писмо
–  препоръки от университетски преподаватели

Краен срок за кандидатстване: 15 юли 2013 г.

Повече информация може да намерите тук

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *