НовиниОбразование

Набират се кандидатури по "Заедно в час"

Програмата за лидерство и професионално развитие е насочена към студенти в последната година от своето образование

Неправителствената организация “Заедно в час” обяви своя нов прием за желаещи да преподават в български държавни училища. Програмата за лидерство и професионално развитие е насочена към студенти в последната година от своето образование, както и към специалисти от различни професионални области, отличаващи се с постоянство, упорита работа и стремеж към постижения. Програмата започва с интензивно обучение по международния модел „Преподавай като лидер”, последвано от работа в училище за период от две години. Учителите на Заедно в час преподават на деца от семейства в неравностойно положение, предавайки им уменията, нагласите и знанията, които да им позволят да намерят успешна бъдеща реализация.

Програмата е дългосрочна и се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” и в партньорство с Министерството на образованието, младежка и науката.

Заедно в час подпомага професионалното развитие на участниците в програмата, като им предлага:
– обучение по модела „Преподавай като лидер”,
– сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет партньор на организацията,
– двугодишен трудов договор като учител, съгласно условията на действащото законодателство;
– допълнителна финансова помощ от Заедно в час за квартира и за допълнителни занимания с учениците по време на двете години;
– постоянна подкрепа и продължаващо обучение от координаторите и екипа на Заедно в час;
– личен ментор в лицето на доказан мениджър от бизнеса, който да им помага през двете години и след това;
– контакти с международната ни мрежа Teach For All – предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;
– възможности да придобият умения за успешна реализация в частния или обществен сектор, както и за бъдещо академично развитие в магистърските програми на университети-партньори на Teach For All като Harvard, Yale, Columbia;
– летен стаж между двете години и след това във водеща компания-партньор на Заедно в час;
– възможности за дългосрочна професионална ангажираност както в училище, което ще преподават за две години, така и в административния екип на организацията, международната ни мрежа или работа за някоя от компаниите – корпоративни партньори на нашата програма.

За да участват в програмата кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
– 
да имат българско гражданство или разрешение за работа в България;
– да владеят български език;
– да са завършили или да им предстои да завършат висшето си образование до 15 септември 2013 г.;
– да имат отлични резултати в различни професионални, академични, извънкласни или извънучебни дейности;
– да са готови да работят на пълен работен ден през двете години на програмата;
– да са силно мотивирани да съдействат за преодоляването на една от най-големите несправедливости в обществото ни – неравният достъп до качествено образование.

“Заедно в час” e неправителствена организиция, която наема преподаватели в български държавни училища, като по този начин гарантира достъпа до качествено образование на всяко дете, независимо къде живее и какви са финансовите възможности на родителите му. “Заедно в час” е партньор на международната организация Teach For All, обедняваща сродни организации в 25 държави по света като САЩ, Великобритания, Германия, Китай и Инди

Крайните срокове за кандидатстване са 15 януари и 30 март 2013 г.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *