НовиниОбразование

Покана по програма "Еразмус Мундус"

Програмата насърчава структурираното сътрудничество между висшите образователни институции

Публикувана е покана за представяне на предложения по Програма „Еразмус Мундус” (2009-2013 г.) за 2013 г. Основната цел на Програмата е да насърчава европейското висше образование и да подпомага разширяването и подобряването перспективите за кариера на студентите, да улеснява междукултурното разбирателство чрез сътрудничество с трети държави в съответствие с целите на външната политика на Европейския съюз, за да допринесе за устойчивото развитие на тези държави в областта на висшето образование.

С реализацията на проекти по програмата се насърчава структурираното сътрудничество между висшите образователни институции и предлагането на подобрено качество в сферата на висшето образование, допринася за взаимното обогатяване на обществата чрез развиването на квалификациите на жени/мъже, допринася за развитието на човешките ресурси и капацитета за международно сътрудничество на висшите училища, подобрява достъпността и засилва профила и видимостта на европейското висше образование по света; да засили привлекателността му за граждани на трети държави и за гражданите на Европейския съюз.

Финансова подкрепа ще бъде оказана за Действие 2 – Партньорства „Еразмус Мундус” и Действие 3 – Популяризиране на европейското висше образование. 

Действие 2 – Партньорството „Еразмус Мундус” (ЕМД2) се разделя по две направления:
– „Еразмус Мундус” Действие 2 – НАПРАВЛЕНИЕ 1 – Партньорства с държави, обхванати от инструментите ЕИСП, ИСР, ЕФР, ИПП и ИИС (ИИС+);
– „Еразмус Мундус” Действие 2 – НАПРАВЛЕНИЕ 2 – Партньорства с държави и територии, обхванати от Инструмента за индустриализираните страни (ИИС).

Общата налична сума по поканата за Действие 2 – Партньорства „Еразмус Мундус” е приблизително 194,1595 млн. EUR и има за цел минимална мобилност на 7 109 лица.

Покана относно Действие 3 – Популяризиране на европейското висше образование има за цел да избере 6 проекта. Общият бюджет, определен за съфинансиране на проекти е 2 млн. EUR.

Крайният срок за кандидатстване е 15 април 2013 г. до 12:00 ч. (на обяд) Централноевропейско време.

Изпълнителната агенция е изградила система за електронно подаване на заявления. За тази покана кандидатите изпращат заявления, като използват електронния формуляр, наличен от месец февруари 2013 г.

Единствено подаденото по електронен път заявление (включително на приложенията) ще се счита за официално валидно заявление.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *